PLCZSKGRHREU
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl


FonTel - Rejestrator rozmów (Android)
FonTel - Call Recorder app with caller numbers - More info in English
Aplikacja nagrywająca rozmowy telefoniczne prowadzone poprzez telefon komórkowy pracujący pod systemem Android

Get it on Google Play

lub

Pobierz wersję z rozpoznawaniem numerów telefonów*:


Pobierz FonTel 2.21.3 (81)

(* Więcej informacji)

FonTel Android

Rejestracja w telefonie Archiwizacja rozmów Brak numerów (Google Play) Do pobrania
FonTel - Rejestrator rozmów jest aplikacją przeznaczoną do automatycznej rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych za pomocą telefonu komórkowego z systemem Android. Rozmowy zapisywane są w pamięci telefonu lub na karcie SD. Nagrania mogą być automatycznie szyfrowane by uniemożliwić odsłuchanie rozmów przez osoby niepowołane (np. w przypadku utraty telefonu/karty SD), a dostęp do aplikacji można zabezpieczyć hasłem.

Aplikacja pozwala na automatyczne archiwizowanie zarejestrowanych rozmów w zewnętrznym archiwum we współpracy z programem FonTel, FonTel Server oraz FonTel Backup. Wystarczy zapewnić dostęp do programu FonTel Backup z sieci internet i w ustawieniach aplikacji mobilnej określić, kiedy rozmowy powinny zostać archiwizowane (np. po każdej rozmowie, raz dziennie, tylko w zasięgu wybranej sieci bezprzewodowej, itp). W ten sposób można stworzyć centralne archiwum rozmów z wielu telefonów komórkowych w jednym miejscu.

Cechy:

BEZPIECZEŃSTWO
 • szyfrowanie nagrań rozmów,
 • ochrona dostępu do aplikacji hasłem,
 • potwierdzenie działania programu ikoną,
 • brak reklam (aplikacja nie przesyła żadnych informacji - w szczególności nie przesyła danych identyfikacyjnych telefonu, jak to mają w zwyczaju robić aplikacje wyświetlające reklamy)
NAGRYWANIE ROZMÓW
 • automatyczne nagrywanie wszystkich rozmów, tylko przychodzących lub tylko wychodzących,
 • lista numerów pomijanych,
 • lista numerów nagrywanych,
 • nagrywanie ręczne (włączenie/wyłączenie nagrywania w trakcie rozmowy),
 • możliwość wyświetlenia okienka po każdej rozmowie z zapytaniem o usunięcie nagrania lub dopisanie notatki,
 • możliwość nagrywania rozmów wychodzących z opóźnieniem,
 • możliwość nagrywania rozmów przychodzących z wyprzedzeniem,
 • automatyczne usuwanie najstarszych nagrań w przypadku braku wolnego miejsca lub po określonym czasie,
PREZENTACJA ROZMÓW
 • wbudowany odtwarzacz nagrań z graficznym wykresem rozmowy,
 • odtwarzanie nagrań przez głośnik lub słuchawkę telefonu,
 • grupowanie rozmów według dni,
 • możliwość dopisywania notatek do rozmów,
 • prezentacja wszystkich rozmów, tylko wychodzących, tylko przychodzących lub tylko nieodebranych,
 • prezentacja nazwy i zdjęcia kontaktu,
 • wyszukiwanie nagrań po numerze, notatce lub nazwie kontaktu,
 • możliwość przesłania nagranej rozmowy poprzez e-mail, MMS, Bluetooth, Dysk Google, Dropbox, itp.,
 • możliwość wykonania połączenia bezpośrednio z aplikacji,
ARCHIWIZACJA
 • integracja z Dropbox (automatyczne przesyłanie nagrań rozmów na Dropbox, Dysk Google, OneDrive) *,
 • współpraca z programami FonTel, FonTel Server oraz FonTel Backup (automatyczna archiwizacja w zewnętrznym archiwum) *
* Współpraca z aplikacją mobilną wymaga zakupienia odpowiednich licencji.

Podstawowa aplikacja mobilna jest bezpłatna. Ze względu na ograniczenia różnych wersji systemu Android oraz samych urządzeń, nie na każdym modelu telefonu możliwe jest nagrywanie obu stron rozmowy. W takich przypadkach program może jedynie nagrywać dźwięk z mikrofonu - Twój głos będzie dobrze zarejestrowany, ale wypowiedzi rozmówcy będą słyszane znacznie ciszej. Dlatego zalecamy przetestowanie bezpłatnej wersji aplikacji by upewnić się, iż rejestracja rozmów będzie satysfakcjonująca.

Oprogramowanie FonTel, FonTel Server oraz FonTel Backup umożliwia archiwizację rozmów z wielu telefonów komórkowych. Pracująca na aparatach GSM aplikacja FonTel Android nagrywa rozmowy i przesyła je do programu archiwizującego gdy telefon znajdzie się w zasięgu lokalnej sieci komputerowej. Do tego czasu rozmowy przechowywane są w pamięci aparatu.

Przykład działania systemu: Pracownik znajduje się poza biurem firmy. Każda odbyta przez niego rozmowa rejestrowana jest w pamięci jego telefonu. Po powrocie do biura wszystkie rozmowy z aparatu pracownika zostają przesłane w tle (poprzez bezpłatne połączenie WI-FI) do komputera z programem FonTel Backup i natychmiast pojawiają się w centralnej bazie rozmów. W bazie tej znajdują się również uprzednio pobrane rozmowy z telefonów mobilnych innych pracowników firmy. Rozmowy prowadzone w biurze pojawiają się w centralnej bazie rozmów na bieżąco. Rozmowy z telefonów stacjonarnych są również widoczne w tej samej bazie dzięki współpracy wszystkich modeli rejestratorów FonTel.

Aby można było archiwizować rozmowy z aparatów GSM w centralnej bazie na komputerze należy posiadać klucz aktywacji GSM z odpowiednią liczbą licencji lub testowy kod aktywacyjny GSM. Jedna licencja umożliwia pobieranie rozmów z jednego aparatu GSM do centralnej bazy na komputerze.

Zachęcamy do bezpłatnego przetestowania rejestracji GSM. W tym celu skontaktuj się z nami i podaj liczbę telefonów, które chcesz testowo nagrywać.

Zgodnie z nowymi zasadami firmy Google aplikacje nagrywające rozmowy umieszczone w sklepie Google Play nie mają dostępu do numeru telefonu rozmówcy.
Jak przywrócić zapisywanie numerów telefonów
 1. Zaktualizować aplikację pobierając plik APK z naszej strony:
 2. fontel-cid.apk

  • Jest to ta sama wersja aplikacji co w sklepie Google Play, ale rozpoznająca numery telefonów.
  • Instalacja aplikacji pobranej spoza sklepu Google Play będzie wymagać zezwolenia na instalowanie "nieznanych aplikacji".
  • Aplikację należy zainstalować (zaktualizować) bez odinstalowania zainstalowanej wersji.
  • Zarówno archiwum rozmów jak i pełna wersja (jeżeli była zakupiona) zostaną zachowane.

 3. Wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji
 4. Dodatkowo, aby przy okazji udostępnienia nowszej wersji w sklepie Google Play aplikacja FonTel - Rejestrator rozmów nie została automatycznie zaktualizowana do wersji ze sklepu Google Play (a więc pozbawionej numerów telefonów) należy wyłączyć automatyczne aktualizowanie tej aplikacji:

  Sklep Play → Moje gry i aplikacje → Zainstalowane → FonTel - Rejestrator rozmów → przycisk menu → Autoaktualizacje (odznaczyć)

  Za każdym razem po otrzymaniu powiadomienia o dostępnej aktualizacji należy ponownie pobrać nową wersję aplikacji z tej strony. W przeciwnym razie zaktualizowanie aplikacji poprzez sklep Google Play wyłączy zapisywanie numerów telefonów.

Dlaczego numery nie są zapisywane
Zmiana zasad sklepu Google Play
Od dnia 9 marca 2019 roku Google wprowadził ograniczenia dla aplikacji znajdujących się w sklepie Google Play na dostęp do rejestru połączeń telefonu. Oprócz kilku wyjątków aplikacje nie mogą żądać dostępu do rejestru połączeń, a nagrywanie rozmów telefonicznych zostało jawnie wymienione jako "Zastosowania nieprawidłowe":

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9047303

Wszystkie aplikacje, które żądają dostępu do rejestru połączeń i nie znajdują się na liście wyjątków zostaną usunięte ze sklepu Google Play.

Brak numeru rozmówcy
Brak dostępu do rejestru połączeń uniemożliwia odczytanie numeru rozmówcy. Oznacza to, iż wszystkie aplikacje nagrywające rozmowy pobierane ze sklepu Google Play nie będą zapisywać numeru rozmówcy na liście nagranych rozmów. W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość ręcznego wprowadzenia numeru rozmówcy, choć zdajemy sobie sprawę, że w większości przypadków jest to rozwiązanie niewystarczające.
Brak nagrywania według numerów
Ze względu na brak numeru telefonu część funkcji aplikacji nie będzie działać prawidłowo, np. nie będzie działać filtrowanie nagrywania według numerów (pomijanie rozmów z określonymi numerami, nagrywanie rozmów z wybranymi numerami, pomijanie rozmów ze znanymi numerami).
Problem dotyczy tylko Google Play
Ograniczenie to dotyczy jedynie aplikacji znajdujących się w sklepie Google Play. Aby przywrócić możliwość rozpoznawania i zapisywania numerów telefonów należy zainstalować (zaktualizować) aplikację pobierając plik APK z tej strony. Zainstalowanie aplikacji spoza sklepu Google Play może wymagać udzielenia zgodny na instalowanie nieznanych aplikacji.

Jest to ta sama wersja aplikacji co w sklepie Google Play, jedyna różnica to przywrócona możliwość zapisywania numerów telefonów na liście rozmów (archiwum rozmów oraz ustawienia zostaną zachowane). W przypadku wykupienia pełnej wersji zostanie ona aktywowana także w aplikacji pobranej spoza sklepu Google Play.

PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel GSM (polski)
Polityka prywatności | Regulamin serwisu