PLCZSKGRHREU
PL Polska - zmień region
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl
tel. +48 71 350 05 23


Aktualności

2019-07-31
Nowa wersja oprogramowania serwerowego FonTel Server 2.19 przeznaczonego do uruchomienia jako usługa w systemach Windows oraz Linux

2019-07-31
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel ISDN2NET do wersji 2.19

2019-07-31
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel PRI (ISDN PRI E1) do wersji 2.19

2019-07-31
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel OktaNET do wersji 2.19

2019-07-31
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel DuoNET do wersji 2.19

2019-07-31
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel VoIP do wersji 2.19

2019-02-06
Nowa wersja oprogramowania FonTel Backup 1.51.3 przeznaczonego do automatycznego tworzenia kopii nagrań z wielu rejestratorów oraz telefonów komórkowych

2019-01-16
Nowa wersja oprogramowania zdalnego dostępu do rejestratorów FonTel Client Pro 1.17

2018-12-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora rozmów telefonicznych FonTel 3.32

2017-10-26
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel Archiver do wersji 2.17

2016-10-06
Aktualizacja oprogramowania FonTel API do wersji 2.44

2014-09-09
Aplikacja mobilna FonTel - Rejestrator rozmów przeznaczona do nagrywania rozmów z telefonów komórkowych

2014-06-23
Nowe usługi serwisowe: przedłużenie i rozszerzenie gwarancji.

2013-02-14
Instalator sterowników USB dla 64-bitowych systemów Windows ułatwiający proces instalacji w systemie Windows

FonTel Server
Oprogramowanie serwerowe do zarządzania rejestratorami w systemach Windows i Linux

Opis Funkcje Integracja
Oprogramowanie FonTel Server przeznaczone jest do uruchomienia jako usługa systemowa. Nie posiada graficznego interfejsu użytkownika, a współpraca z nim (konfiguracja, odsłuchiwanie rozmów) odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej i programu klienckiego (FonTel Client lub FonTel Client Pro). Oprócz współpracy z rejestratorami FonTel L1USB, FonTel L2USB, FonTel L4USB, FonTel ISDN oraz FonTel L4NET program możne nagrywać rozmowy VoIP, a także archiwizować rozmowy prowadzone przez telefony komórkowe GSM.

W skład pakietu oprogramowania wchodzi program Monitor usługi FonTel ułatwiający w systemie Windows proces instalacji usługi i nadzorowania jej działania. Umożliwia on zainstalowanie i uruchomienie progamu FonTel Server jako usługi, informuje o jej działaniu, ułatwia rozpoczęcie konfiguracji programu.

W systemie Linux program FonTel Server zastępuje dotychczasowe oprogramowanie FonTel Linux.

Rejestracja rozmów
 • niezależna rejestracja rozmów z wielu linii telefonicznych,
 • współpraca z różnymi modelami rejestratorów,
 • nagrywanie rozmów komórkowych oraz VoIP,
 • zapis informacji o rozmowach nieodebranych,
 • możliwość tworzenia wirtualnych linii według wybranych zasad,
 • obsługa białych/czarnych list numerów.
Rozpoznawanie numerów
 • rozpoznawanie numeru rozmowy przychodzącej (FSK lub DTMF),
 • rozpoznawanie numeru rozmowy wychodzącej,
 • obsługa numerów MSN i DDI.
Archiwizowanie zarejestrowanych rozmów
 • okres przechowywania nagrań rozmów ograniczony jedynie pojemnością dysku komputerowego,
 • automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu oraz w przypadku braku wolnego miejsca).
Praca w sieci
 • możliwość przeglądania i odsłuchiwania nagrań za pomocą przeglądarki internetowej,
 • współpraca z programem klienckim FonTel Client i FonTel Client Pro
  • przeglądanie i przeszukiwanie listy rozmów,
  • odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań,
  • komentowanie zarejestrowanych rozmów,
  • śledzenie rejestrowanych rozmów (informacja o każdej rejestrowanej rozmowie, numerze telefonu, ostatniej zarejestrowanej rozmowie z danym numerem),
  • przeglądanie wykresu rozmowy,
  • tworzenie dowolnych zestawień statystycznych i wykresów,
  • drukowanie listy rozmów.
 • możliwość archiwizacji rozmów we współpracy z programem FonTel Backup,
Pozostałe możliwości i cechy oprogramowania FonTel Server
 • możliwość ograniczenia dostępu do programu i zarejestrowanych rozmów,
 • możliwość uruchomienia programu jako usługi (Windows) i daemona (Linux),
 • możliwość współpracy z programami użytkownika poprzez API.
Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.
Polityka prywatności | Regulamin serwisu